Calling a generation to worship and prayer.


Growing in a lifestyle of intimacy and intercession.


Equipping intercessors, singers and musicians for continuous worship and prayer.


Building solid and lasting partnerships to fulfill Gods vision.

GESCHIEDENIS

European Prayer Project begon met een persoonlijk verlangen van een van de oprichters. Deze zoon van zendelingen in Italië zag hoe zijn vader rondtrok met paard en wagen om het evangelie te brengen. De passie om uit te delen ontstaat ook bij hem, maar die richt zich meer op de nieuwe generatie christenen in vuur en vlam voor Jezus te zetten.

Hij volgt een Discipleship Training School (DTS), trouwt en woont vervolgens in respectievelijk Duitsland en Spanje. Ondanks een goede baan blijft er het verlangen naar meer van God! Hij besluit zijn lunches over te slaan, de velden in te gaan en te praten met God. Net als zijn vroegere DTS-leider wil hij meer van Jezus en meer van mensen houden. En hij wil dingen doen die eeuwigheidswaarde hebben. Uiteindelijk zegt hij zijn baan op, omdat hij weet dat God iets anders heeft. Hij hoort over het gebedshuis IHOP in Kansas City en vertrekt met zijn gezin om daar verfrist te worden en van God te horen wat de volgende stap is.

Zijn visie voor Europa blijft echter aandringen en na vijf jaar training en ervaring bij IHOP in Kansas City is het tijd om zijn werk en IHOP-ervaring naar Europa te brengen. In 2008 gaat het hele gezin naar Amsterdam en begint hij met het implementeren van gebed met aanbidding in de Tabernacle, het gebedshuis van Jeugd met een Opdracht Amsterdam.

“Een rustplaats voor God bouwen…”

Diverse activiteiten volgen in 2009, waaronder trainingsscholen en steeds met de thema’s: zending, intimiteit en de terugkomst van Jezus. Tijdens de trainingsscholen zijn er ook weken die open zijn voor iedereen, waardoor velen worden aangewakkerd om dieper met God te gaan.

In 2013 ontstaat het concept van de Going Deeper weken, om meer mensen in korte tijd te bereiken. Tijdens een van deze retraîtes wordt al pratend met de sprekers van die week het idee geboren voor een korte school voor aanbidding. In 2015 start de eerste Crescendo, een drie-weekse school om muzikanten en zangers voor gebedshuizen te trainen. In die tijd wordt ook de ONE Conference geboren, die gehouden wordt tijdens deze drie weken.

Met al deze ontwikkelingen is het tijd voor een nieuwe naam van deze overkoepelende missie van aanhoudend vreugdevol gebed en aanbidding in Europese steden. Opnieuw wordt er tijdens een Going Deeper week iets nieuws geboren als de spreker van die week komt met het idee om de missie ‘European Prayer Project’ te noemen.

Ondertussen komt het idee van ‘het bouwen van een rustplaats voor God’ steeds meer als visie naar voren. Net als David die verlangde om een Tabernakel te bouwen als plek voor God om bij mensen te wonen. Omdat Hij daarnaar verlangt. Vanaf dat moment is dat wat European Prayer Project wil: het bouwen van een rustplaats voor God. Want Jezus is het waard om continu aanbeden te worden! Daarom zetten we ons in voor aanhoudend vreugdevol aanbidding en gebed in Europese steden. We hopen dat je met ons mee wilt doen!

“Jezus aanbidden, dag en nacht…”

VISIE

Gebed is nodig. Jezus zelf leerde ons bidden. Gebed is krachtig. De Bijbel staat vol met beloften rondom bidden. En gebed is mooi. Het is tijd doorbrengen en communiceren met onze Vader, in de naam van Zijn Zoon Jezus en geleid door Zijn Geest. Gebed en aanbidding gaan samen en er zit kracht in dat gezamenlijk doen.

De Heilige Geest heeft in de afgelopen twintig jaar een wereldwijde aanbiddings- en gebedsbeweging op gang gebracht. Over de hele wereld is er een explosieve groei qua aantallen gebedshuizen en gebedsinitiatieven. Bidders, aanbidders, zangers en muzikanten werken samen om dag en nacht Jezus te aanbidden en voorbede te doen.

European Prayer Project wil gebedsinitiatieven, groepen en kerken helpen, inspireren en ondersteunen om een rustplaats te creëren voor de aanwezigheid van God in Europa. Net als koning David er in zijn tijd naar verlangde om een huis voor God te bouwen in Israël. We doen dit door het geven van training, onderwijs en workshops, maar ook door evenementen en bijeenkomsten te organiseren waarbij we samen tijden van aanbidding en gebed hebben.

We hopen je verlangen aan te vuren voor het creëren van een rustplaats voor God in jouw hart, jouw woonplaats en jouw lang. Met onze activiteiten willen we je trainen om de plek in te nemen die God voor je heeft. Hij verlangt naar wachters die verlangend naar Hem uitzien, naar priesters die Hem dienen, van Hem houden als bruid en met Hem regeren als koningen!

CONTACT

Als je vragen hebt, vul het formulier hieronder in, of laat een bericht achter op Facebook.

[ninja_form id=1]