“Een generatie roepen voor aanbidding en gebed.”

Pauze.

Drie zomers op rij heeft YWAM Amsterdam samen met de gebedsbeweging in Europa gebouwd aan de ONE Conference. We zijn dankbaar voor de manier waarop we Gods trouw hebben ervaren rondom dit evenement en dat het is uitgegroeid tot de conferentie die het is geworden. Op dit moment hebben we de ONE Conference op ‘pauze’ gezet, om te zoeken naar Gods plannen voor de toekomst.

De afgelopen jaren

We kijken terug op de afgelopen jaren met veel tijden van aanbidding en gebed en inspirerend onderwijs over leven met God. Meer dan 12 uur per dag werd er aanbidding en gebed geleid worden door verschillende teams van IHOP Kansas City en YWAM Amsterdam.

Onze visie is om een generatie te roepen naar de plaats van gebed en aanbidding. We kijken er nu al naar uit om jou en God daar te ontmoeten. Om verder te bouwen aan een beweging die God gestart is; een biddende en aanbiddende kerk.

Vragen?

Als je vragen hebt, stuur een mail naar info[at]prayerproject.eu of vind ons on Facebook of Instagram.

“Een ding heb ik van de HEERE verlangd, dat zal ik zoeken; dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de schoonheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel."

Psalm 27:4